تصحیح چرخش شدید یک دندان

 

تصحیح چرخش شدید یک دندان ثنایای میانی فک بالا

با استفاده از دستگاه ارتودنسی متحرک و فنر Whip در دوره دندانی مختلط : گزارش یک مورد

دکتر طاهره جلالی، دکتر علی باقریان

 

 

 

:: ارسال نظر